Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SUM Phần mở rộng tập tin

Tập tin sum là gì và làm sao mở nó - Garmin Checksum File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sum không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sum trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sum bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng .sum dùng để lưu giá trị kiểm tra (checksum) của các tập tin tương ứng trên cùng một thiết bị, thông thường là tập tin bản đồ (.IMG) hoặc tập tin giọng nói (.VPM).


file .sum sẽ được khởi chạy khi bất kỳ tiến trình kiểm tra chẩn đoán nào được chạy trên thiết bị. Tuy nhiên Tập tin nàykhông đóng vai trò quan trọng.

sum tập tin -phần mềm có thể mở sum tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sum tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sum tập tin
  • Garmin Connect