Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SWC Phần mở rộng tập tin

Tập tin swc là gì và làm sao mở nó - Flex Components Archive File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin swc không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở swc trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin swc bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Adobe Flex is là một ứng dụng đa dạng tuyệt vời dành tạo các trang web hình ảnh động có khả năng hoạt động nhất quán đối với các trình duyệt khác nhau. .swc bao gồm những thành phần của nó. Tập tin .catalog.xml liệt kê những thành phần.

Công cụ Flash tạo ra .swc và định dạng lưu trữ PKZip nén nó lại. .swc cũng bao gồm tập tin ActionScript giữa những tập tin khác.

swc tập tin -phần mềm có thể mở swc tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem swc tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới swc tập tin
  • Adobe Flash Professional CC
  • Adobe Flash Builder 4.7 Premium
  • Adobe Flex

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp swc Logo Windows