Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SWM Phần mở rộng tập tin

Tập tin swm là gì và làm sao mở nó - Split Windows Imaging Format File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin swm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở swm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin swm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

ImageX tạo phần mềm .swm, một công cụ dòng lệnh cho phép lưu giữ và chỉnh sửa các ảnh của đĩa. Các nhà sản xuất thiết bị có lợi rất lớn. ImageX hoạt động với công nghệ .win như là cài đặt windows.

.swm có thể tạo nhiều tập tin CD nhỏ từ một tập tin DVD .win lớn hơn.

swm tập tin -phần mềm có thể mở swm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem swm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới swm tập tin
  • ExtractNow
  • Microsoft ImageX