Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.SYS Phần mở rộng tập tin

Tập tin sys là gì và làm sao mở nó - Tập tin hệ thống Windows

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin sys không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở sys trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin sys bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin hệ thống Windows

sys tập tin -phần mềm có thể mở sys tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem sys tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới sys tập tin
  • Microsoft Windows
  • Parallels Desktop 9 for Mac

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp sys Logo Windows