Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.T12 Phần mở rộng tập tin

Tập tin t12 là gì và làm sao mở nó - At Home 2012 Tax Return File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin t12 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở t12 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin t12 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tính toán các khoản thuế với phần mềm H&R Block At Home tax preparation phiên bản 2012 hỗ trợ bản kê khai dùng trong năm 2012.

Chương trình cũng cung cấp bảng kê khai thuế liên bang nếu bạn chọn. Lưu lại các dữ liệu nhập bởi người dùng để dùng lại về sau. Hỗ trợ in ra, gửi mail hoặc lưu tập tin ngay từ trong phần mềm. Phần mềm gồm các phiển bản Basic, Deluxe, Premium, and Premium & Business.

t12 tập tin -phần mềm có thể mở t12 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem t12 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới t12 tập tin
  • H&R Block At Home