Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.TAB Phần mở rộng tập tin

Tập tin tab là gì và làm sao mở nó - MapInfo TAB File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin tab không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở tab trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin tab bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

GIS là một tập tin lưu lại trong MapInfo một chương trình bản đồ sở hữu bởi Pitney Bowes Software. Tệp được viết bằng văn bản ASCII và có thể chứa các tham chiếu đến file dữ liệu không gian kết hợp với dữ liệu đó để hiển thị thông tin bản đồ.

Một file TAB có thể lưu trữ các đội tượng topo và bản đồ địa lý bao gồm nước, đường và các ranh giới địa lý.

tab tập tin -phần mềm có thể mở tab tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem tab tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới tab tập tin
  • ESRI ArcGIS Desktop
  • GDAL
  • Golden Software Surfer
  • Golden Software Didger
  • Pitney Bowes MapInfo

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp tab Logo Windows