Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.TAG Phần mở rộng tập tin

Tập tin tag là gì và làm sao mở nó - Dataflex Query Tag Name File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin tag không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở tag trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin tag bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

TAG là phần mở rộng của các tập tin mang định dạng query. Chúng được dùng trong DataFlex, một phần mềm của Data Access. Một tập tin khác cùng chung nhóm là Unknown Apple II nằm trong Golden Orchard Apple II CD Rom.

FILExt được phép hiển thị MIME/tên chương trình của các cơ sở dữ liệu do Anthony R. Nemmer thu thập. Một phần của dữ liệu này được chứa trong cơ sở dữ liệu FILExt.

tag tập tin -phần mềm có thể mở tag tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem tag tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới tag tập tin
  • Data Access DataFlex
  • SQL Connectivity Kit

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp tag Logo Windows