Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.TAX Phần mở rộng tập tin

Tập tin tax là gì và làm sao mở nó - Turbotax Tax Return File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin tax không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở tax trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin tax bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng .tax dùng để lưu tất cả chi tiết bản kê khai thuế cá nhân. Định dạng này được chạy trên phần mềm TurboTax.

Định dạng này thường được dùng tại Hoa Kỳ cho chương trình khai thuế của Bang và Liên Bang Hoa Kỳ.

tax tập tin -phần mềm có thể mở tax tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem tax tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới tax tập tin
  • Intuit TurboTax Deluxe

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp tax Logo Windows