Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.TBK Phần mở rộng tập tin

Tập tin tbk là gì và làm sao mở nó - Toolbook File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin tbk không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở tbk trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin tbk bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.tbk là định dạng dùng để lưu các tập tin dự án tạo bởi phần mềm ToolBook. Định dạng này thường được sử dụng bởi các chuyên gia lĩnh vực (subject matter experts -SMEs).

Định dạng này được dùng để lưu các tài liệu học điện tử có nhãn, đồ họa và các đa phương tiện khác.

tbk tập tin -phần mềm có thể mở tbk tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem tbk tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới tbk tập tin
Internet Explorer 11.0.11
Trình duyệt từ Microsoft
Đánh giá của người dùng
Mozilla Firefox 63.0.1 (Quantum)
Trình duyệt thân thiện người dùng và tùy chỉnh cao
Đánh giá của người dùng

Mở tbk tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • SumTotal Systems ToolBook