Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.TCL Phần mở rộng tập tin

Tập tin tcl là gì và làm sao mở nó - Tcl Script Source Code File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin tcl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở tcl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin tcl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.tcl là định dạng dùng để lưu các bản script viết bằng ngôn ngữ Lệnh Công cụ (Tool Command Language). Định dạng này được phát âm như "tickle" (tic-cơ).

Định dạng này chứa ngôn ngữ văn bản đơn giản để chuyển các loại lệnh đa dạng đến tất cả trình soạn thảo văn bản, gỡ rối (debuggers), và shells.

tcl tập tin -phần mềm có thể mở tcl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem tcl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới tcl tập tin
PSPad editor 5.0.0.277
Thường được dùng bởi các nhà viết code để đơn gián hóa quá trình viết code
Đánh giá của người dùng

Mở tcl tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Bare Bones BBEdit 10
  • MacroMates TextMate
  • Wish
  • Tclsh