Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.TEMP Phần mở rộng tập tin

Tập tin temp là gì và làm sao mở nó - Tập tin tạm

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin temp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở temp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin temp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin tạm

temp tập tin -phần mềm có thể mở temp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem temp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới temp tập tin

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp temp Logo Windows