Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.TEX Phần mở rộng tập tin

Tập tin tex là gì và làm sao mở nó - LaTeX Source Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin tex không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở tex trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin tex bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.tex là định dạng dùng để lưu các tài liệu và tập tin sử dụng phần mềm LaTeX. Phần mềm này là hệ thống sắp chữ chất lượng cao.

Định dạng này bao gồm nhiều biểu thức toán học, biểu tượng, văn bản và đồ họa dùng để sắp chữ cho các văn bản học thuật và văn bản khác.

tex tập tin -phần mềm có thể mở tex tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem tex tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới tex tập tin
BaKoMa TeX 10.0
Tải về BaKoMa TeX, phiên bản 10.0
Đánh giá của người dùng

Mở tex tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • gVim
  • MacVim
  • TeXworks
  • proTeXt
  • LaTeX Editor
  • LyX/Mac
  • TeXnicCenter
  • Texmaker
  • TeXShop
  • Skim

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp tex Logo Windows