Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.TFW Phần mở rộng tập tin

Tập tin tfw là gì và làm sao mở nó - World File for TIFF File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin tfw không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở tfw trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin tfw bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin TIFF World sử dụng trong các ứng dụng GIS; bao gồm địa điểm, kích cỡ, và bản đồ xoay được lưu trữ như một tập tin ảnh TIFF; thường được sử dụng để lưu trữ địa điểm của một bức ảnh chụp từ không gian; sử dụng cùng định dạng như tập tin JPEG World (.JPW).

Những tin TFW được lưu lại dưới định dạng văn bản đơn thuần. Chúng lưu trữ một dãy các đường đặc trưng cho kích cỡ X và Y trên trục tọa độ, thông tin luân chuyển, và thông tin tương ứng ở góc trái phía trên của hình ảnh.

tfw tập tin -phần mềm có thể mở tfw tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem tfw tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới tfw tập tin
  • ESRI ArcGIS Desktop
  • Global Mapper
  • ESRI ArcReader
  • D&L OziExplorer