Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.TLB Phần mở rộng tập tin

Tập tin tlb là gì và làm sao mở nó - OLE Type Library File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin tlb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở tlb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin tlb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.Tlb là định dạng tập tin sử dụng để tạo ra các dữ liệu giao diện của người dùng được hỗ trợ bởi phần mềm Microsoft Object Linking và Embedding (OLE). Định dạng này được khởi động bằng Visual Basic.

Định dạng tập tin này còn được sử dụng để phát tán các vi-rút Trojan như stdole3.tlb

tlb tập tin -phần mềm có thể mở tlb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem tlb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới tlb tập tin
Microsoft Excel 2016 16.0.6741.2048
Phần mềm bảng tính và phân tích dữ liệu hàng đầu của Microsoft
Đánh giá của người dùng

Mở tlb tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Excel 2011

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp tlb Logo Windows