Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.TPS Phần mở rộng tập tin

Tập tin tps là gì và làm sao mở nó - Clarion TopSpeed Data File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin tps không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở tps trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin tps bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Clarion thiết kế cơ sở dữ liệu trong TopScan và TopSpeed. Dữ liệu được lưu trữ như là một tập tin phẳng trong .tps. Tập tin bao gồm một lệnh đơn trên một dòng. Khoảng trắng và dấu phẩy tách các trường. Clarion tạo ra ứng dụng cơ sở dữ liệu tùy chỉnh.

Phần mềm Clarion và SoftVelocity TopSpeed ODBC đọc .tps.

tps tập tin -phần mềm có thể mở tps tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem tps tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới tps tập tin
  • CGF Shop Data Management Center
  • SoftVelocity Clarion