Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.TRC Phần mở rộng tập tin

Tập tin trc là gì và làm sao mở nó - Oracle Sql*net Trace Debug File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin trc không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở trc trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin trc bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Phần mềm Oracle phát triển một tập tin chuẩn đoán cơ sở dữ liệu được gọi là .trc. .trc phục vụ cho mục đích phân tích cơ sở dữ liệu và có thể tạo ra một chuỗi các sự kiện khi chúng xảy ra. Tập tin nhật ký .trc chỉ ra các giao dịch phần mềm.

Lợi ích lớn nhất là nhận diện lỗi trong hệ thống.

trc tập tin -phần mềm có thể mở trc tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem trc tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới trc tập tin
  • Oracle Database

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp trc Logo Windows