Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.TXD Phần mở rộng tập tin

Tập tin txd là gì và làm sao mở nó - Renderware Texture Dictionary File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin txd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở txd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin txd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Những tập tin ánh xạ hình ảnh và lưu trữ kết cấu; có thể được tham khảo thông qua các trò chơi hoặc những chương trình khác có hỗ trợ 3D; có thể kết nối bản đồ cấu trúc vào vật thể 3D để thay đổi ngoại hình của chúng. Những tập tin TXD được tham khảo bởi những trò chơi như Grand Theft Auto (GTA), và Tony Hawk's American Wasteland. Chúng được sử dụng bởi các chương trình trò chơi trên cả PC và PlayStation.

Cấu trúc trong những tập tin TXD có thể được sử dụng để thay đổi ngoại hình của vật thể trong trò chơi video. Một số ví dụ như là công việc sơn xe, loại áo thun hoặc quảng trên billboard. Chúng có thể được xem bằng cách sử dụng nhiều tiện ích dành cho Widnows hoặc TXD Viewer dành cho PS2.

txd tập tin -phần mềm có thể mở txd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem txd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới txd tập tin
  • VC TXD Viewer
  • TXD Builder
  • ViceTXD