Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.TXF Phần mở rộng tập tin

Tập tin txf là gì và làm sao mở nó - Tax Exchange Format File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin txf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở txf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin txf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng tập TXF có thể được dùng để lưu các dữ liệu liên quan với thuế, bao gồm các chi phí và thu nhập. Tập tin có thể được dời đi hoặc di chuyển từ các phần mềm tài chính như là Microsoft Money hoặc Intuit Quicken.

Intuit phát hành thông tin chỉnh sửa và một tập tin nói rõ về tập tin TXF trên trang mạng của họ.

txf tập tin -phần mềm có thể mở txf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem txf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới txf tập tin
  • Intuit TurboTax Deluxe
  • Intuit Quicken 2014
  • Intuit Quicken Essentials for Mac
  • Microsoft Money
  • H&R Block At Home