Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.UDL Phần mở rộng tập tin

Tập tin udl là gì và làm sao mở nó - Microsoft Data Link File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin udl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở udl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin udl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tn Universal Data Link (UDL) được sử dụng bởi những ứng dụng Windows dành cho những thông tin kết nối riêng biệt đến một bộ cung cấp dữ liêu; định nghĩa loại cung cấp dữ liệu, chuỗi kết nối, tên và mật mã người sử dụng, và những đặc tính khác, như là thời gian kết nối; có thể sử dụng để kiểm tra kết nối đến một nguồn dữ liệu.

Những tập tin UDL có thể được chỉnh sửa bằng cách sử dụng một tiện ích có sẵn trong Windows được gọi là Data Link Properties. Chúng còn có thể được chỉnh sửa thông qua những chương trình chỉnh sửa văn bản bởi vì chúng có thể được lưu lại dưới dạng văn bản đơn thuần.

udl tập tin -phần mềm có thể mở udl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem udl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới udl tập tin
  • Microsoft Visual Studio 2013
  • Microsoft Data Link Properties