Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.URL Phần mở rộng tập tin

Tập tin url là gì và làm sao mở nó - Internet Shortcut

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin url không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở url trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin url bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng URL là loại tập có đường dẫn nhanh được sử dụng bằng các trình duyệt như MSIE, Google Chrome, Apple Safari và Internet Explorer. Các tập URL mở một vị trí trên Internet như là một địa chỉ mạng bằng một trình duyệt mặc định bởi người dùng.

Người ta cũng có thể xem vị trí của lối tắt bằng cách dùng các chương trình soạn thảo văn bản như Apple TextEdit hoặc Microsoft Notepad để mở tập tin.

url tập tin -phần mềm có thể mở url tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem url tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới url tập tin
EditPlus 5.1.1828
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng
Google Chrome 71.0.3578.98
Trình duyệt nổi danh đến từ Google
Đánh giá của người dùng
Internet Explorer 11.0.11
Trình duyệt từ Microsoft
Đánh giá của người dùng
Mozilla Firefox 64.0.2 (Quantum)
Trình duyệt thân thiện người dùng và tùy chỉnh cao
Đánh giá của người dùng
Safari for Windows 5.1.7
trình duyệt web sáng tạo từ Apple
Đánh giá của người dùng

Mở url tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Apple TextEdit

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp url Logo Windows