Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.USR Phần mở rộng tập tin

Tập tin usr là gì và làm sao mở nó - SmartMusic Custom File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin usr không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở usr trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin usr bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tệp USR thường được dùng bởi SmartMusic một ứng dụng luyện tập thanh giọng, nhạc giao hưởng orchestra và dàn nhạc. Tệp còn được dùng để tạo các tùy biến trong mỗi SmartMusic như thay đổi nhịp và phách. Để tạo các file USR, click chọn mở Tựa đề, chọn Tùy biến sau đó bạn có thể tạo tùy biến mới hoặc giữ lại tùy biến hiện thời.

Để tạo tùy biến mới, click chọn" Tùy biến mới".

usr tập tin -phần mềm có thể mở usr tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem usr tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới usr tập tin
  • MakeMusic SmartMusic