Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.UWL Phần mở rộng tập tin

Tập tin uwl là gì và làm sao mở nó - Novell Groupwise User Word List File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin uwl không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở uwl trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin uwl bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng UWL được sử dụng trong các chương trình kiểm tra chính tả trong Novell GroupWise và các phần mềm xử lý văn bản Word Perfect để xử lý thông tin và dữ liệu. Định dạng này cho phép người dùng thêm vào các từ mới và được xác thực bởi phần mềm.

Có thể mở tập UWL phiên bản cũ bằng các phiên bản WordPerfect mới hơn bằng cách đổi tên các số phiên bản trong tập tin UWL. Khi người dụng mở User Word List trong chương trình, sẽ đồng thơi cho phép cập các file cũ.

uwl tập tin -phần mềm có thể mở uwl tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem uwl tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới uwl tập tin
  • Novell GroupWise
  • Corel WordPerfect Office X6