Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.V64 Phần mở rộng tập tin

Tập tin v64 là gì và làm sao mở nó - Nintendo 64 Emulation Rom Image File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin v64 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở v64 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin v64 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Dữ liệu "trút vào" một tập tin từ Nintendo 64 ROM sử dụng Doctor V64; còn được gọi là một ảnh ROM "byteswapped";

File có thể được mở trên máy tính Mac và Windows sử dụng chương trình phần mềm mô phỏng.

v64 tập tin -phần mềm có thể mở v64 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem v64 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới v64 tập tin
  • Project64
  • Daedalus
  • Nemu64
  • UltraHLE
  • Mupen64
  • sixtyforce
  • TR64