Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.VAL Phần mở rộng tập tin

Tập tin val là gì và làm sao mở nó - Valodas Dictionary File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin val không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở val trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin val bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Từ điển sử dụng bởi "valodas," một chương trình phần mềm ngôn ngữ học; tính năng học từ ngữ, lặp lại và hỗ trợ đánh vần;

tập tin từ điển có thể được người dùng chỉnh sửa và cập nhật.

val tập tin -phần mềm có thể mở val tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem val tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới val tập tin
  • valodas