Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.VBD Phần mở rộng tập tin

Tập tin vbd là gì và làm sao mở nó - Microsoft Visual Basic Activex Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin vbd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở vbd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin vbd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

.vbd là định dạng dùng để lưu các tài liệu đang hoạt động từ tập tin ActiveX. Các tập tin này được tạo sử dụng phần mềm Microsoft Visual Basic.

Định dạng tập tin này thường yêu cầu một số thành phần ActiveX cụ thể để hoạt động. Các định dạng này có thể thấy trên các trình duyệt web.

vbd tập tin -phần mềm có thể mở vbd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem vbd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới vbd tập tin
Google Chrome 70.0.3538.102
Trình duyệt nổi danh đến từ Google
Đánh giá của người dùng