Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.VCE Phần mở rộng tập tin

Tập tin vce là gì và làm sao mở nó - Visual Certexam Suite Exam File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin vce không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở vce trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin vce bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là đuôi các file bài thi hay bài kiểm tra sử dụng bộ Visual CertExam Suite để tạo (gồm Visual CertExam Designer và Visual CertExam Manager). Chương trình này dùng để tạo bài thi cho các chứng chỉ CNTT. Nó bao gồm một danh sách các câu hỏi và các sự lựa chọn trả lời.
Visual CertExam Designer dùng để tạo và chỉnh sửa bài thi trong khi Visual CertExam Manager dùng để thu bài.

vce tập tin -phần mềm có thể mở vce tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem vce tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới vce tập tin
  • Visual CertExam Suite