Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.VDF Phần mở rộng tập tin

Tập tin vdf là gì và làm sao mở nó - Antivir Virus Definition File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin vdf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở vdf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin vdf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là tập tin dùng bởi AntiVir một ứng dụng diệt virus trong Windows. Tệp được dùng để lưu trữ cơ sở dữ liệu nhận dạng virus.

Tệp thường được tải về khi có yêu cầu cập nhật nhằm phát hiện những virut mới nhất. VDF thường được lưu lại trong thư mục Cài đặt của AntiVir với filename như vbase000.vdf, vbase001.vdf...

vdf tập tin -phần mềm có thể mở vdf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem vdf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới vdf tập tin
  • Avira Antivirus Premium 2013