Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.VHD Phần mở rộng tập tin

Tập tin vhd là gì và làm sao mở nó - Virtual PC Virtual Hard Disk

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin vhd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở vhd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin vhd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng tập tin VHD là tập tin ảnh ổ đĩa được sử dụng bởi Virtual PC hoặc Microsoft Windows. Loại tập tin này lưu trữ dữ liệu trong một tập tin duy nhất với chức năng như là một ổ cứng riêng. Tập VHD có thể sử dụng để thiết lập nhiều hệ điều hành trong một máy tính, chạy các ứng dụng cũ hơn và kiểm tra các phần mềm.

VHD là có thể dùng miễn phí kể từ tháng Sáu 2005.

vhd tập tin -phần mềm có thể mở vhd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem vhd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới vhd tập tin
  • 7-Zip
  • VMware Fusion 6
  • Oracle VM VirtualBox
  • VMware Workstation 9
  • Microsoft Virtual Server
  • Microsoft Windows Virtual PC

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp vhd Logo Windows