Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.VMX Phần mở rộng tập tin

Tập tin vmx là gì và làm sao mở nó - Vmware Configuration File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin vmx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở vmx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin vmx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

VMX là các file thiết lập cấu hình được dùng trong các phần mềm ảo hóa của Vmware như Vmware Workstation và Vmware Fusion. Chúng lưu trữ những thiết lập cho một máy ảo tạo bởi New Virtual Machine Wizard. Các thiết lập đó gồm bộ nhớ, ổ đĩa cứng, và giới hạn bộ xử lý. Nó cho phép máy ảo hoạt động trong chương trình. Các file VMX được lưu dưới dạng văn bản không định dạng và chứa một danh sách các thiết lập và có dạng thuộc tính = giá trị. Ví dụ, nếu giới hạn bộ nhớ được thiết lập memsize="512" có nghĩa là giới hạn bộ nhớ tối đa của máy ảo trên RAM là 512MB. Các file VMX được lưu bằng VMware Fusion thường nằm trong một gói mang đuôi .VMWAREVM. Nếu máy ảo được tạo bằng phiên bản trước đây của phần mềm VMware Workstation trên hệ điều hành Linux, file thiết lập cấu hình sẽ có đuôi .CFG.

vmx tập tin -phần mềm có thể mở vmx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem vmx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới vmx tập tin
  • VMware Fusion 6
  • VMware Workstation 9