Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.VSD Phần mở rộng tập tin

Tập tin vsd là gì và làm sao mở nó - Visio Drawing File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin vsd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở vsd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin vsd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là một file dự án vẽ dùng trong Visio một chương trình Vẽ tạo các biểu đồ kinh doanh. Người dùng có thể hình dung các thông tin phức tạp và giao tiếp theo. Hỗ trợ tạo các biểu đồ tiến trình (flow chart) kể cả mẫu cơ sở dữ liệu, biểu đồ hệ thống, biểu đồ phần mềm, biểu đồ tổ chức sắp xếp, workflow và flowchart (biểu đồ tiến trình công việc).

Hỗ trợ tính hợp các đối tượng đồ họa, nội dung, văn bản, đồng thời lưu trữ thông tin kết nối phục vụ cho các dữ liệu nguồn nhập vào.

vsd tập tin -phần mềm có thể mở vsd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem vsd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới vsd tập tin
CorelDRAW Graphics Suite 2018 20.1.0.708
Giải pháp thiết kế và đồ họa
Đánh giá của người dùng

Mở vsd tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • iGrafx FlowCharter
  • LibreOffice
  • Microsoft Visio 2013
  • The Omni Group OmniGraffle
  • Nektony VSD Viewer for Mac

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp vsd Logo Windows