Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.VXD Phần mở rộng tập tin

Tập tin vxd là gì và làm sao mở nó - Microsoft Windows Virtual Device Driver File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin vxd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở vxd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin vxd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Phần mở rộng .vxd được dùng để hiển thị tập tin hỗ trợ một số chương trình cụ thể. Định dạng này thường được cài đặt trong nhiều phiên bản của hệ điều hành Windows.

Người dùng có thể sao lưu tập tin định dạng này từ đĩa cài đặt của hệ điều hành Windows.

vxd tập tin -phần mềm có thể mở vxd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem vxd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới vxd tập tin
  • Microsoft Windows