Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.W Phần mở rộng tập tin

Tập tin w là gì và làm sao mở nó - Openedge Architect Source Code File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin w không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở w trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin w bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Phần mở rộng .w thể hiện mã nguồn của phần mềm OpenEdge Architect. Đây là công cụ phát triển cho các chương trình phần mềm. Định dạng này không chỉ chứa mã chương trình mà cả các phương thức thủ tục.

Định dạng này hữu dụng trong việc xây dựng ứng dụng trên phương diện người sử dụng.

w tập tin -phần mềm có thể mở w tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem w tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới w tập tin
  • Progress OpenEdge Architect

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp w Logo Windows