Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.WAB Phần mở rộng tập tin

Tập tin wab là gì và làm sao mở nó - Tập tin danh bạ địa chỉ Windows

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin wab không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở wab trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin wab bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin danh bạ địa chỉ Windows

wab tập tin -phần mềm có thể mở wab tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem wab tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới wab tập tin
  • Microsoft Outlook 2013
  • Microsoft Windows Contacts
  • Microsoft Outlook Express
  • Microsoft Internet Mail and News
  • Connected WabOut

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp wab Logo Windows