Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.WAR Phần mở rộng tập tin

Tập tin war là gì và làm sao mở nó - Java Web Archive File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin war không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở war trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin war bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

WAR là một định dạng tập tin nén chứa các ứng dụng mạng và các thành phần trên nền tảng Java, và chạy trên máy chủ. WAR được định dạng như là tập tin JAR, nhưng cung cấp nhiều thông tin chỉ thị hơn cho máy chủ hoạt động.

Tuy nhiên, các tập tin WAR có thể được nén lại và có thể giải nén.

war tập tin -phần mềm có thể mở war tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem war tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới war tập tin
ALZip 7.52
Nén và giải nén các tệp tin với 1 cú nhấp chuột
Editor’s rating
WinRAR 5.61
Chương trình nén và giải nén tập tin, thư mục
Đánh giá của người dùng

Mở war tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Smith Micro StuffIt Deluxe 2010
  • Smith Micro StuffIt Deluxe 2011
  • Corel WinZip Mac Edition 2
  • Apache Tomcat
  • unrar

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp war Logo Windows