Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.WB3 Phần mở rộng tập tin

Tập tin wb3 là gì và làm sao mở nó - Corel Quattro Pro Spreadsheet File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin wb3 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở wb3 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin wb3 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng tập tin WB3 được phát hành bởi chương trình bảng tính Quattro Pro. Loại tập đặc biệt này bao gồm các dữ liệu, đồ thị, phép tính toán cũng như là các tập tin lệnh trong các ô kẻ của bảng tính. Nói chung, định dạng tập tin này dùng cho tài chính cá nhân và các tác vụ kinh doanh thường xuyên.

Các bảng tính WB3 có thể chuyển đổi thành các tập tin .XLSX và .XLS trong Microsoft Excel 2003, miễn là phần mềm chuyển đổi tập tin Quattro Pro được cài đặt.

wb3 tập tin -phần mềm có thể mở wb3 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem wb3 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới wb3 tập tin
Microsoft Excel 2016 16.0.6741.2048
Phần mềm bảng tính và phân tích dữ liệu hàng đầu của Microsoft
Đánh giá của người dùng

Mở wb3 tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Corel WordPerfect Office X6