Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.WDB Phần mở rộng tập tin

Tập tin wdb là gì và làm sao mở nó - Microsoft Works Database File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin wdb không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở wdb trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin wdb bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

WDB là một tập tin cơ sở dữ liệu tạo bởi chương trình cơ sở dữ liệu Microsoft Works. Một vài file WDB có thể chuyển đổi sang .CSV và bảng tính Excel thông qua trình chuyển đổi Works Database Convertor mặc dù một vài trường sẽ không được chuyển đổi đúng.

Tính năng tương tự như tập tin .MDB trong Access Database nhưng với nhiều điểm hạn chế hơn. MS Access cũng không thể truy cập những định dạng thuộc tính dữ liệu của WDB.

wdb tập tin -phần mềm có thể mở wdb tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem wdb tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới wdb tập tin
  • Microsoft Works
  • CodeAlchemists Works Database Converter
  • R&L WKS/WDB Converter