Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.WER Phần mở rộng tập tin

Tập tin wer là gì và làm sao mở nó - Windows Error Report File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin wer không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở wer trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin wer bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Báo lỗi được tạo ra bởi Windows Error Reporting (WER); giữ những dữ liệu lỗi và giúp người sử dụng cung cấp những thông tin lỗi khi báo cáo; thu thập những thông tin lỗi của cả hệ thống ứng dụng.

Windows Error Reporting là một phần của những dịch vụ Microsoft Winqual, cung cấp điều khiển chất lượng cho người bán phần mềm và phần cứng. Những dịch vụ Microsoft Winqual có thể được truy cập trực tuyết thông qua trình duyệt web.

wer tập tin -phần mềm có thể mở wer tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem wer tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới wer tập tin
  • Microsoft Winqual (Web service)