Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.WIZ Phần mở rộng tập tin

Tập tin wiz là gì và làm sao mở nó - Microsoft Office Wizard File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin wiz không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở wiz trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin wiz bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng tập tin WIZ là một trình thuật sĩ chủ yếu được phần mềm Microsoft Word sử dụng. Định dạng này bao gồm các biểu mẫu,macro cũng như là các thành phần giao diện người dùng. Định dạng này dùng để hướng dẫn người dùng các bước liên quan để thực hiện các tác vụ phức tạp hoặc lặp đi lặp lại.

Tập tin WIZ có thể được tạo ra trong Word bằng cách mở một template mới, tạo ra các tổ hợp lệnh mới (macro) và lưu lại các biểu mẫu trong tập tin .DOT, sau đó thay đổi định dạng đuôi tập tin từ DOT thành WIZ. Tuy nhiên, lưu ý rằng một số các tổ hợp lệnh mặc định có sẵn trong Word không thể thay đổi được vì được mã hóa bảo vệ.

wiz tập tin -phần mềm có thể mở wiz tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem wiz tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới wiz tập tin
Microsoft Word 16.0.6741.2048
Phần mềm xử lý văn bản chuyên nghiệp
Đánh giá của người dùng

Mở wiz tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Publisher 2013

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp wiz Logo Windows