Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.WK1 Phần mở rộng tập tin

Tập tin wk1 là gì và làm sao mở nó - Lotus Worksheet File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin wk1 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở wk1 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin wk1 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng tập tin WK1 là sản phẩm của Lotus 1-2-3, là một chương trình bảng tính thông dụng vào những năm 1990, bao gồm các ô sắp xếp theo cột và hàng. Chương trình rất tiện dụng để lưu trữ và phân tích cấu trúc dữ liệu và các công thức trên máy tính rất nhanh chóng.

Một vài phiên bản Microsoft Excel hoàn chỉnh có thể mở định dạng tập tin WK1. Trái lại, một vài chi tiết định dạng có xu hướng bị mất đi trong quá trình mở tập. Excel 2007 cũng có thể không còn hỗ trợ tập tin WK1.

wk1 tập tin -phần mềm có thể mở wk1 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem wk1 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới wk1 tập tin
Open Office 4.1.6
Phần mềm văn phòng mã nguồn mở miễn phí
Đánh giá của người dùng
Microsoft Excel 2016 16.0.6741.2048
Phần mềm bảng tính và phân tích dữ liệu hàng đầu của Microsoft
Đánh giá của người dùng

Mở wk1 tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • IBM Lotus 1-2-3
  • Corel WordPerfect Office X6
  • Gnumeric
  • Planamesa NeoOffice
  • Microsoft Excel 2011