Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.WK4 Phần mở rộng tập tin

Tập tin wk4 là gì và làm sao mở nó - Lotus 4 Worksheet File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin wk4 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở wk4 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin wk4 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Là một bản tính được tạo bởi IBM Lotus 1-2-3 (v.4) một chương trình bản tính tích hợp trong Lotus SmartSuite.

Được dùng để lưu trữ dữ liệu trong những ô từ những ô này lại được sắp xếp thành các dòng và cột. Mỗi ô có thể chứa dữ liệu tĩnh hoặc một công thức cho phép tự động cập nhật các giá trị trong ô.

wk4 tập tin -phần mềm có thể mở wk4 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem wk4 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới wk4 tập tin
  • IBM Lotus 1-2-3
  • Corel WordPerfect Office X6
  • Gnumeric
  • Lotus 1-2-3 WK4 File Converter