Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.WPD Phần mở rộng tập tin

Tập tin wpd là gì và làm sao mở nó - WordPerfect Document File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin wpd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở wpd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin wpd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng WPD là tập tin được chương trình Corel WordPerfect tạo ra. Chương trình xử lý văn bản phổ thông này bao gồm các bảng biểu, các văn bản định dạng sẵn, các hình ảnh và các vật thể được vẽ ra, lưu trong một tập tin do Corel giữ độc quyền dù có thể xuất ra các định dạng khác trong WordPerfect.

Corel ngưng sản xuất các phiên bản WordPerfect trong DOS và trong Macintosh từ 1997. Tuy nhiên, các phiên bản chạy trong Windows vẫn được công ty xây dựng và thêm các ứng dụng quan trọng trong WordPerfect Office Suit. Phần lớn các phiên bản của tập tin WPD sẽ được mở bằng phần mềm Microsoft Word.

wpd tập tin -phần mềm có thể mở wpd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem wpd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới wpd tập tin
Microsoft Word 16.0.6741.2048
Phần mềm xử lý văn bản chuyên nghiệp
Đánh giá của người dùng

Mở wpd tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Corel WordPerfect Office X6
  • Planamesa NeoOffice
  • ACD Systems Canvas 14
  • Nuance OmniPage Ultimate
  • NCH Doxillion

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp wpd Logo Windows