Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.WRF Phần mở rộng tập tin

Tập tin wrf là gì và làm sao mở nó - Webex Recording File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin wrf không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở wrf trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin wrf bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Sự ghi hình được tạo ra bởi WebEx Recorder, một chương trình riêng cho phép người sử dụng ghi lại dữ liệu âm thanh và hình ảnh;

bao gồm dữ liệu âm thanh và hình ảnh sử dụng để minh họa, huấn luyện, và hội thảo; có thể được tải lên trang WebEx và chia sẻ với những người khác bằng đường dẫn đặc biệt.

wrf tập tin -phần mềm có thể mở wrf tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem wrf tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới wrf tập tin
  • Cisco WebEx Player
  • Cisco WebEx Recorder
  • Cisco WebEx Recording Editor