Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.WS Phần mở rộng tập tin

Tập tin ws là gì và làm sao mở nó - Windows Script File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin ws không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở ws trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin ws bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin WS là một đoạn mã tự chạy trong Windows, gồm các tập dẫn lệnh VBScript và JScript và có thể bao gồm các ngôn ngữ XML.

Đoạn mã chạy sau khi cài đặt và mở chương trình vận hành mã trong Windows (WHS). Lưu ý là tập tin có thể chứa virut hoặc các chương trình gây nguy hại máy tính khác, đừng bao giờ mở mail có kèm tập tin này.

ws tập tin -phần mềm có thể mở ws tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem ws tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới ws tập tin
EditPlus 5.0.1764
Phần mềm biên đoạn văn bản
Đánh giá của người dùng

Mở ws tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft WScript

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp ws Logo Windows