Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.WSP Phần mở rộng tập tin

Tập tin wsp là gì và làm sao mở nó - SharePoint Solution Package File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin wsp không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở wsp trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin wsp bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Phần mở rộng này được dùng để hiển thị các gói tập tin được chia sẻ bởi Sharepoint, một tài liệu cấp doanh nghiệp. Các tập tin này được nén trong định dạng .cab và có thể được tạo ra bởi chương trình Makecab.exe.

Các tập tin này cũng có thể được bổ sung vào cơ sở dữ liệu cấu hình của Sharepoint khi cần.

wsp tập tin -phần mềm có thể mở wsp tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem wsp tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới wsp tập tin
  • Microsoft Visual Studio 2013
  • Microsoft SharePoint