Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.X32 Phần mở rộng tập tin

Tập tin x32 là gì và làm sao mở nó - Adobe Xtra File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin x32 không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở x32 trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin x32 bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Định dạng X32 được dùng trong các chương trình của Adobe. Nó được Adobe mua lại từ Macromedia và còn có tên gọi khác là Xtra. Tập tin .x32 đưa vào các chức năng, đặc tính cũng như định dạng tập tin hỗ trợ cho các phần mềm của Adobe/Macromedia.

Một số tập tin Xtra dùng trong Authorware Player là pictview.x32, viewsvc.x32, mixview.x32, active.x32 and NetFile.x32.

x32 tập tin -phần mềm có thể mở x32 tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem x32 tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới x32 tập tin
Adobe Flash Player 32.0.0.101
Phần mềm cần thiết để phát các video trực tuyến
Đánh giá của người dùng

Mở x32 tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Adobe Authorware 7
  • Adobe Director 12
  • Adobe Shockwave Player

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp x32 Logo Windows