Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.XBEL Phần mở rộng tập tin

Tập tin xbel là gì và làm sao mở nó - Bookmark Exchange Language File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin xbel không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở xbel trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin xbel bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin đánh dấu được tạo ra từ định dạng XML Bookmark Exchange Language (XBEL); bao gồm đánh dấu trang web; chứa tựa đề, đường dẫn URL, và các mô tả; có thể lưu trữ các đánh dấu theo thư mục hệ thống phân cấp; được sử dụng bởi những trình duyệt web để lưu trữ các đánh dấu, nhưng không được sử dụng bởi hầu hết tất cả các trình duyệt phổ biến.

Định dạng XBEL được thiết kế để trao đổi các đánh dấu trên trang web nhưng nó còn được sử dụng để lưu trữ các đánh dấu trong ứng dụng.

xbel tập tin -phần mềm có thể mở xbel tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem xbel tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới xbel tập tin
  • Arora
  • Midori
  • XBELicious
  • Galeon
  • KDE Konqueror