Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.XFD Phần mở rộng tập tin

Tập tin xfd là gì và làm sao mở nó - Extensible Forms Description Language Template File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin xfd không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở xfd trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin xfd bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

XFD là một tập tin dùng để tạo các mẫu chuẩn hóa được dùng trong các giao dịch kinh doanh và pháp lý. Tệp sử dụng chuẩn Extensible Forms Description Language (XFDL) để tạo ra các mẫu hợp đồng mang tính ràng buộc pháp lý. Trập trung vào các mục đích giao thương thương mại như tăng các file âm thanh, bớt đi văn bản không cần thiết, bảo mật và xác thực cao.

Đặc điểm bao gồm bố cục, chữ ký điện tử, các đoạn chú thích trong dòng, các thông tin xúc tiến thương mại tương tự như file .XFDL.

xfd tập tin -phần mềm có thể mở xfd tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem xfd tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới xfd tập tin
  • IBM Lotus Forms Viewer