Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.XLR Phần mở rộng tập tin

Tập tin xlr là gì và làm sao mở nó - Microsoft Works Spreadsheet Or Chart File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin xlr không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở xlr trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin xlr bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Tập tin có đuôi .XLR còn được biết đến với tên gọi tập tin biểu đồ. Để mở 1 tập tin .XLR, hãy di chuyển con trỏ chuột đến tên file. Sau khi bấm vào đó, máy tính sẽ chọn phần mềm ưu tiên để mở tập tin theo mặc định.

Nếu máy tính của bạn không có chương trình nào có thể đọc và chỉnh sửa nội dung tập tin có nghĩa là bạn vẫn chưa cài đặt chương trình cần thiết.

xlr tập tin -phần mềm có thể mở xlr tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem xlr tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới xlr tập tin
Microsoft Excel 2016 16.0.6741.2048
Phần mềm bảng tính và phân tích dữ liệu hàng đầu của Microsoft
Đánh giá của người dùng

Mở xlr tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Microsoft Works
  • Microsoft Excel 2011