Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.XLSM Phần mở rộng tập tin

Tập tin xlsm là gì và làm sao mở nó - Excel Open XML Macro-Enabled Spreadsheet File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin xlsm không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở xlsm trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin xlsm bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

XLSM là một file bản tính dùng trong Microsoft Excel. Những file bản tính có cài macro có thể được mở bởi Microsoft Excel 2007 hoặc sau này hoặc các phiên bản trước đó với điều kiện hỗ trợ Open XML. Bằng mặc định, Macro không được kích hoạt vì lý do an toàn bảo mật.

XLSM là một bảng tính gồm các cột và dòng được cài các mã macro được lập trình trong Visual Basic hay ngôn ngữ VBA. File này được lưu ở định dạng XML mở.

xlsm tập tin -phần mềm có thể mở xlsm tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem xlsm tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới xlsm tập tin
Microsoft Excel 2016 16.0.6741.2048
Phần mềm bảng tính và phân tích dữ liệu hàng đầu của Microsoft
Đánh giá của người dùng

Mở xlsm tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Corel WordPerfect Office X6
  • Microsoft Excel 2011