Tải phần mềm và game miễn phí cho Windows
Tìm kiếm
Tìm tại đây ví dụ như WinZip, Skype, Photoscape

.XLSX Phần mở rộng tập tin

Tập tin xlsx là gì và làm sao mở nó - Microsoft Excel Open XML Spreadsheet File

Bởi: Phat Pham Nếu bạn có tập tin xlsx không thể xem hay mở được? Xem thông tin hướng dẫn dưới đây để mở xlsx trên máy tính của bạn. Nếu có một chương trình nào đó có thể mở tập tin xlsx bạn có thể tìm chúng ở mục phần mềm hỗ trợ và tải về để sử dụng #name##.

Đây là phần mở rộng tên tệp của định dạng Office open XML khi lưu tập tin bảng tính trong Microsoft Excel. Ngoài ra, một số loại tập tin khác cũng có đuôi dạng XLSX.

Cách hay nhất để mở file có đuôi XLSX là bấm đôi chuột vào tên tệp. Máy tính sẽ chọn chương trình mặc định để mở tập tin đó.

xlsx tập tin -phần mềm có thể mở xlsx tập tin Logo Windows

Chọn một phần mềm từ danh sách dưới đây để mở, biên tập, tạo, chuyển đổi, chạy hay xem xlsx tập tin. Các phần mềm này được sắp xếp theo độ phổ biến và liên quan tới xlsx tập tin
Open Office 4.1.6
Phần mềm văn phòng mã nguồn mở miễn phí
Đánh giá của người dùng
Microsoft Excel 2016 16.0.6741.2048
Phần mềm bảng tính và phân tích dữ liệu hàng đầu của Microsoft
Đánh giá của người dùng

Mở xlsx tập tin - các chương trình khác Logo Windows

  • Corel WordPerfect Office X6
  • Gnumeric
  • Planamesa NeoOffice
  • Microsoft Works
  • Microsoft Excel 2011
  • LibreOffice
  • Apple Numbers 2.3
  • OxygenOffice Professional

Kết quả tìm kiếm để mở, biên tập hay chuyển đổi tệp xlsx Logo Windows